Wednesday, September 30, 2009

Sudden

嚟幾天悌左唔少求婚嘅片段
真系好浪漫囖
搞到我有種好想結婚嘅衝動
但系又某人同我求婚 哈哈
我同我自己講過
打動唔到我嘅求婚禮
我系唔會應承架!

我終於都考完試啦
今日同朋友傾計
8TV 又開播喇 真系開心

尋日去嘚嘚屋企
先先有D唔開心囖
不過唔緊要喇 錫返左魯
我哋勾勾打手印 你要陪我架
中秋節有計劃
朋友嘚嘚都有份
好耶吖 唔洗甘閑
麼麼你哋

今日聽到D也
都唔知點解D人會甘樣嘅
哎 真系無言
靚女有鬼用咩
品位差 又某腦
有樣某內涵 好極都有限

聽日要去約會
嘻嘻
好極好極

No comments:

Post a Comment